• Rot-och Rut

    Du kan få göra avdrag för arbetskostnaden när du anlitar någon för att utföra reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad (rot) och hushållsnära tjänster (rut). Material och resekostnader ger inte rätt till rot- och rutavdrag.

    2015-05-25 16:25

Ändra text och bild genom att klicka på Redigera i elementets ram.