Elinstallations firma

Elkompaniet fungerar som din kompletta lokala elinstallationsfirma.

Vi finns till för dig som vill ha professionell hjälp med elinstallationer.

Vi utför installationer & underhåll för Industri, kontor, butiker, skolor och bostäder.  

Med lång erfarenhet och bred kompetens, hjälper vi dig med förslag på åtgärder, för att du ska känna dig säker och tillfreds med dina elinstallationer, såväl på företaget som i hemmet. 

Förändringar sker och att följa med i utvecklingen tycker vi är viktigt. Vi utför elinstallationer med mycket hög kvalitet och därför genomför vi kontinuerliga utbildningar. 

GGVV regionen är det område där vi arbetar mest. Vi ser lösningar i det mesta så inget jobb är för litet eller för stort för oss. Vi finns till för dig. 

Varmt välkommen att testa oss!